PROGREXIACONSULT HJÄLPER DIG ATT

Skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet

Men vad innebär en hållbar verksamhet kanske du undrar? Det första vi oftast tänker på är att välja produkter med minsta, möjliga miljöpåverkan eller att digitalisera flöden för att slippa pappershantering. Men en hållbar verksamhet är mycket mer än så! Det handlar om att se hållbarhet som en av företagets hörnpelare för att skapa långsiktighet, möjlighet att göra kloka affärer och skapa starka kundrelationer.

Affärsutveckling, certifikat inom GTSC
Affärsutveckling och hållbarhetsledning

”Jag berättar gärna mer över telefon, digitalt möte eller en kopp kaffe”

Skicka ett mejl!

Hej och välkommen till ProgrexiaConsult!

Jag heter Minna Widestedt och har arbetat i resebranschen över 30 år innan jag tog steget och startade min egen konsultverksamhet. Under åren har jag bland annat axlat roller som Vice VD, affärsutvecklare samt operativt ansvarig för konsultteam inom tjänstesektorn.

Jag har en lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling samt globala affärsrelationer. Jag frågade några kollegor hur de skulle beskriva mig och de svarade: Affärsmässig, strukturerad, kommunikativ, relationsskapande med ett brett kontaktnät. Jag blev glad 🙂

DETTA ÄR VÅR

Affärsidé

”Genom kvalificerad affärs- och verksamhetsutveckling samt rådgivning ska vi medverka till att företag och organisationer
skapar goda förutsättningar för en långsiktig hållbar verksamhet”

PROGREXIACONSULT ERBJUDER FÖLJANDE

Tjänster

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Vill ni optimera ert affärserbjudande? Jag kan hjälpa er till framgångsrik förädling av väl fungerade koncept genom att identifiera förbättringsåtgärder.  Tillsammans går vi igenom en förnyelseprocess som ger högre kundnöjdhet och ökar lönsamheten.

Läs mer & Case Study
Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Expanderar verksamheten och är det full fokus på er kärnverksamhet? Behovet av att få ordning på intern ledning och processer ökar. Blir ni fler medarbetare? För att effektivisera verksamheten bör alla kompetenser användas på bästa sätt.

Läs mer & Case Study
Hållbarhetsledning

Hållbarhetsledning

Vill ni bygga en långsiktig hållbar verksamhet? Kan hållbarhetsarbete påverka er värdegrund och affärsmöjligheter positivt ? Alltfler företag integrerar hållbarhet som en naturlig del av sin verksamhet och skapar nya  förutsättningar för tillväxt.

Läs mer & Case Study

SÅ HÄR SÄGER KUNDERNA

Referenser

”Minna Widestedt har genom systematisk hållbarhetsledning arbetat för att utveckla ett förhållningssätt och koncept för långsiktigt hållbarhetsarbete med fokus på företag inom rese- och turistbranschen. I vårt samarbete har Minna föreläst på seminarier samt hållit introduktionsutbildning (bl.a. i certifieringsmetoden Travelife) för medlemsföretag hos SRF, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, vilket resulterat i att fler företag påbörjat sitt arbete inom hållbarhetsfrågor. Jag kan varmt rekommendera Minna för uppdrag och utbildningsinsatser inom detta område”

LILIAN BRUNELL
MANAGER SRF & VD TRAC TRAVEL ACADEMY

”Minna har haft en mycket viktig roll för Företagsresors tillväxt de senaste tio åren. Hon har varit en del av ledningsgruppen och drivit strategiskt viktiga affärsutvecklingsprojekt samt utarbetat nya affärsmodeller vilket bidragit till ökad lönsamhet för företaget. Den interna verksamheten har strukturerats genom att Minna drivit ett stort antal projekt, som resulterat i kostnadseffektiva processer och ökad produktivitet. Genom hennes förmåga att se utvecklingspotential och nya affärsmöjligheter är hon ett utmärkt val för nästa uppdragsgivare”

MATS LINDGREN
VD FÖRETAGSRESOR

VARMT VÄLKOMMEN ATT

Ta kontakt

Låt oss ta ett möte och jag får lyssna till era behov. Utifrån detta kan jag sedan återkomma med ett upplägg- och lösningsförslag.

0705257075
Skicka ett mail
Minna Widestedt, affärsutveckling Progrexiaconsult